Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2013/14

Bij deze publicatie treft u geen PDF aan. Voor nadere informatie verwijzen wij naar Olaf.klaassen@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2014/41

Auteurs: 

Klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands