Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen

In dit artikel worden de resultaten van het bmp, het nestplaatskeuzeonderzoek en het populatiemodel besproken in het licht van de aantalsontwikkeling van de Boerenzwaluw in de laatste decennia. Daarnaast gaan we in op mogelijke oorzaken die aan de trend ten grondslag liggen.

(Population trend and nest site choice of Barn Swallows Hirundo rustica in The Netherlands)

Document: 

Limosa_87-1-2014_45-51_vandenBremer_etal.pdf

Auteurs: 

van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

NOU / SovonVogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

87

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands