Aantallen van ganzen op slaapplaatsen in toekomstig Natura 2000-gebied Rijntakken in 1999-2004 en 2007-2013

Document: 

Rap_2013_46_Slaapplaatsen_Rijntakken.pdf

Rapportnummer: 

2013/46

Auteurs: 

Klaassen O., van Winden E., van Roomen M. & Schoppers J.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands