2020: het Jaar van de Wilde Eend

Het is één van de bekendste vogelsoorten van Nederland. Onder de watervogels is
het veruit de wijdst verspreide en meest opportunistische. Je vindt hem overal waar
water is: in natuurgebieden, polders, op vennetjes en rivieren, in havens langs de
kust, zelfs in de meest aangeharkte stadsparken. We hebben het over de Wilder, de
Jerk of de Hele Bout, maar het beste kennen we hem als de Wilde Eend.

Document: 

sovon-nieuws_2019-4_p18-19_jaar-v-d-wilde-eend_erik-kleyheeg.pdf

Auteurs: 

Erik Kleyheeg

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

32

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands