2017: het elfde jaar MUS

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS), gestart in 2007, beleefde afgelopen voorjaar zijn elfde seizoen. Het brengt de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden in beeld. De opzet is eenvoudig, met een telling van vijf minuten op vaste punten, en het project is ook geschikt voor minder ervaren waarnemers.

Eind juli hadden veel tellers de resultaten al ingevoerd of doorgestuurd via Avimap. Het ging bij de eerste, tweede en derde telronde om 640, 581 en 527 postcodegebieden. Dat is iets meer dan in voorgaande jaren.

Document: 

sovon-nieuws_2017-3_p5_mus-2017_j-schoppers.pdf

Auteurs: 

Jan Schoppers

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

30

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands