2009 Jaar van de Visdief: veel gegevens maar kleine aantallen

Hoewel we nu midden in het ‘Jaar van de Bruine Kiekendief ’ zitten, is de afgelopen maanden hard gewerkt om de balans voor het ‘Jaar van de Visdief ’ 2009 op te maken. In deze bijdrage worden de belangrijkste resultaten van de broedvogeltellingen weergegeven.

Document: 

Visdief_SN 10-03.pdf

Auteurs: 

Joost van Bruggen, André van Kleunen & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2010

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands