PTT (Punt-Transect-Tellingen)

Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten en onverwachte momenten in het veld op. 

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de andere wintervogelprojecten zoals watervogel- en midwintertellingen.

Welke soorten

Alle soorten worden geteld. Voor ongeveer 80 soorten levert dit project onmisbare informatie op. Het gaat zowel om overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa (Kramsvogel, Keep) als Nederlandse standvogels (Groene Specht, Huismus).

Werkwijze

De werkwijze is eenvoudig:

  • Eenmalige telling in periode 15 december tot en met 1 januari
  • Telroute met 20 vaste telpunten
  • Precies vijf minuten tellen per punt
  • Alle vogels vanaf punt tellen, ook voorbijvliegende

Handleiding

In de handleiding wordt een toelichting gegeven op de werkwijze.

Resultaten

Elke teller ontvangt vlak voor de nieuwe telling een nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden. Soms worden ook artikelen gepubliceerd in tijdschriften als Limosa, zoals een overzichtsartikel over de resultaten 1980-2006, of een artikel over overwinterende Bonte Kraaien.

Meedoen

Iedereen met een redelijke kennis van wintervogels kan meedoen. Test je kennis eventueel via BirdID.

  • Bekijk op de pagina met vacante routes of er een oude route is die niet meer geteld wordt. Zo’n route nieuw leven inblazen is zinvol. Die kun je meteen claimen. We heten je dan via een e-mail welkom.
  • Wil je een nieuwe route aanmaken, neem dan even contact op met de Landelijk Coördinator