Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

"Eigenlijk durf ik hier nauwelijks op te biechten dat ik mij ooit heilig had voorgenomen om het totale vogelrijk uit mijn belangstellingssfeer te schrappen. Mijn vader was namelijk een verwoed vogelliefhebber met als gevolg dat ik thuis ben opgevoed met een enorme vogelvolière, een garage vol vogelvoer vergezeld van een enorme muizenplaag en verschillende broedmachines. 

Thuis op het bureau van mijn vader bevonden zich de zieke vogels, voorzien van extra warmtelampen, die voorzichtig – o.a. met meelwormen – door de kinderen moesten worden gevoerd!

Dit gebeuren was voor mij ‘eens maar nooit weer’. Maar hoe kan een mens toch veranderen in zijn leven. Later, zelfs veel later, ben ik namelijk gaan fotograferen en daardoor buitengewoon enthousiast geworden voor het vogelrijk.

Nu geniet ik van de appelvink die ik vroeger nog nooit had gezien, of van de steppekiekendief die ik plotseling op een heideveld op de Veluwe voorbij zag vliegen. Daar kan ik enthousiast over bellen met Nico de Haan, maar helaas… helaas… zonder ‘pixels als bewijs’ kan ik volgens hem zo veel hebben gezien.

Fantastisch dat er een nieuwe atlas komt. Kijk vooral veel om u heen; uw leven krijgt daardoor een extra dimensie!"