Sjoerd Duijns

Titel(s): 

Dr.

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Senior onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

sjoerd.duijns@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 436

06 30 30 56 51

Expertise: 

 • Projectleiding en uitvoering vogelonderzoek
 • Wetenschappelijke data-analyse en rapportage
 • Zendertechnieken en kleurringonderzoek
 • wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van effecten van menselijke activiteiten op de natuur in intergetijdengebieden en kustzone: klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning, verstoring door recreatie, invloed offshore windmolens op migratie en verspreiding zeevogels, literatuurstudies

CV: 

 • 2020 – heden: Senior onderzoeker Kust Wad en grote wateren bij Sovon Vogelonderzoek Nederland
 • 2018 – 2020: Senior onderzoeker vogelecologie Bureau Waardenburg
 • 2018: Postdoc Lund University, Lund Zweden
 • 2017 – 2018: gastonderzoeker Linnaeus University, Kalmar, Zweden
 • 2016 – 2018: Postdoc Environment and Climate Change Canada, Ottawa, Canada
 • 2015 – 2016: Postdoc Carleton University, Ottawa Canada
 • 2009 – 2014: PhD Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) (proefschrift: Sex specific foraging: The distributional ecology of a polychaete eating shorebird)
 • 2006 - 2008: MSc Ecology, Universiteit van Wageningen
 • 2000 – 2004: BSc Wilfdlife management, van Hall Instituut
 • 1994 – 1999: MBO Bos en Natuurbeheer, Helicon opleidingen Velp

Publicaties: 

Bekijk het overzicht op Google Scholar