Werkwijze AKN

Basisactiviteiten van de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE)

 • Het bijhouden van een lijst van personen en organisaties die eigenaar of beheerder zijn van waardevol  archiefmateriaal dat nog niet structureel gearchiveerd is (op basis van literatuur zoals het boek van Voous ‘In de ban van Vogels’ en het Eeuwbericht van de Club van Nederlandse Vogelkundigen, en op basis van informatie van AKN-leden en regionale coördinatoren van Sovon);
 • Hen met een “standaardbrief” aanschrijven en vervolgens vragen beantwoorden die leiden tot vertrouwen in de onderlinge relatie;
 • WOE-leden laten instrueren over methodische aspecten bij selectie, archivering en ontsluiting. Naturalis geeft aanwijzingen met betrekking tot methodische aspecten. De archivaris van Naturalis BC participeert in de WOE en Henriëtte Huijgens heeft een achtergrond als archivaris en helpt bij de verdere vormgeving van onze werkwijze.

Aandachtspunten
Per “aanvraag/ archief” volgt de WOE een gestandaardiseerde aanpak in vijf hoofdaandachtspunten:

 • Voorkennis vergaren
  Bij wie ligt het te verzamelen en veilig te stellen materiaal?; hoe waardevol en bedreigd is dit?. Dit vereist het vergaren van informatie op regioniveau via diverse regionaal ingevoerde informanten;
 • Acquisitie
  Op basis van urgentie of preventief nagaan welke acties vereist zijn;
 • Inventarisatie, ordening, opschoning en beschrijving van het archief
  Eventueel gecombineerd met tijdelijke opslag bij Vogelbescherming Nederland of andere locatie als activiteiten voor inventarisatie en ontsluiting niet op de lokatie van de eigenaar/ beheerder kan plaatsvinden. In de beschrijving van het archief komt ook de waardebeoordeling van de AKN naar voren op basis van vooraf opgestelde criteria;
 • Structurele archivering bij een publieke archiefinstelling
  Bij selectief archiveren zijn de actuele WOE-criteria leidend;
 • Ontsluiting, indexering en digitalisering van archieven ligt (grotendeels) in handen van de bewaarinstelling.