Standaardbrief archieven AKN

De Avifaunistische Kring Nederland heeft een standaardbrief ontwikkeld om potentieel belangwekkende archieven aan te melden. De brief is bedoeld om uitleg te geven aan personen (inclusief familie, nabestaanden, vrienden) die zulke archieven bezitten of beheren. Doe en achtergronden van het project worden uitgelegd. Via een standaardformulier is een eerste check op de waarde van het archief mogelijk.

De brief is als pdf te downloaden.