Ornithologisch erfgoed in de vorm van kunst

Het Nederlands ornithologisch erfgoed is op het gebied van de Nederlandse vogelkunst wereldwijd verspreid. Veel topkunst op vogelgebied bevindt zich in gerenommeerde buitenlandse musea.

Deze hebben in het verleden dankzij Nederlandse desinteresse of onkunde Nederlandse topstukken en oeuvres van topvogelkunstenaars kunnen aanschaffen (bijv. de tekeningencollecties van Pieter de Bevere en Maria Sybilla Merian in het Brits Museum en de Hermitage in Petersburg).

In het Institut Neerlandais te Parijs bevindt zich de vogeltekeningencollectie van Frits Lugt, met veel werk van 18e eeuwse vogelkunstenaars (Schouman, Meertens, Henstenbergh, Withoos); in het Museo Nacional de Ciencias Naturales te Madrid bevindt zich de prentencollectie van Le Francq van Berkheij met Nederlandse diertekeningen (w.o. veel vogels). Daarnaast zijn er collecties in particulier bezit, zoals de collectie vogeltekeningen van Pieter Holsteijn in New York,  de nu weer verspreide Unicorno-collectie en de nog niet ontsloten collectie van Prof. Van Regteren Altena in het Rijksmuseum. 

Dergelijk nationaal ornithologisch erfgoed in prive-bezit is soms enkel speculatie-object.  Zulke privatisering van Nederlandse vogelkunst staat de toegankelijkheid van dergelijk materiaal voor onderzoeksdoeleinden in de weg. De digitale ontsluiting vindt nu plaats via de website van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag alsook die van het Museum voor Schone Kunsten te Brussel (KIK-IRPA.be) of die van het Natural History Museum in Londen.