Ornithologisch Erfgoed

Paar Lachstern met jong, de Beer, juni 1949, foto Simon de Waard.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog werd er door amateur-ornithologen veel veldwerk verricht. Ze telden en observeerden vogels in specifieke (natuur)gebieden in Nederland en daarbuiten. Ze deden dit vanuit een onvermoeibare liefde voor natuur, en voor vogels in het bijzonder. Een groot deel van deze generatie ‘vogelaars’ is nu op hoge leeftijd. Velen van hen maakten nauwkeurig aantekening van alles wat zij opmerkten. Ook waren er die toen al met foto- en filmcamera de natuur introkken. Hoe zorgen we ervoor dat dit ornithologisch erfgoed bewaard blijft?

De Werkgroep Ornithologisch Erfgoed heeft als doel om ornithologische archieven uit de pré-digitale periode 1920 - 1970 veilig te stellen. 

Lees meer »

Paar Lachstern met jong, de Beer, juni 1949
Foto Simon de Waard

Werkwijze

Ornithologisch Erfgoed

Bij het veiligstellen van materiaal  is er steeds de vraag of het waardevol genoeg is om in een museum-, bibliotheek- of archiefinstelling onder te brengen.

Daarom hanteren we een vaste werkwijze en een aantal criteria voor waardebepaling en selectie. Een standaardbrief vergemakkelijkt aanmelding van archieven.

 

 


 

Voortgang

Dagboek Ben van der Velden

In korte tijd zijn al ruim 130 archieven aangemeld of anderszins opgespoord. We verwachten dat de aanwas nu wat getemperd wordt, zodat we ons meer kunnen richten op de behandeling, uiteindelijke archivering, ontsluiting en publicatie van resultaten. De tot nu toe in behandeling genomen archieven hebben een belangrijk leereffect gehad. Met ingang van 2017 is door de AKN een afzonderlijke werkgroep Ornithologisch Erfgoed (Voormalige) Overzeese Gebiedsdelen (OEVOG) van start gegaan.

Resultaten

Stadsarchief Amsterdam

Na de eerste één á twee jaar kwamen er tastbare resultaten. Een inventarisatie van archiefinstellingen, een samenvatting van het als eerste aangemelde archief van J. van den Steen en F.L.L. Tombeur, een eerste overzicht van ornithologisch erfgoed in de provincie Drenthe, en een inventarisatie van Nederlandse instellingen met belangrijke ornithologica, en buitenlandse musea met Nederlandse ornithologica.

Momenteel, d.w.z. in 2020 en 2021, zijn er veel meer resultaten en die worden door de werkgroep geschikt gemaakt voor publicatie in de website van ATHENA. In die website hebben we een satelliet website voor de AKN/WOE. Zie http://www.athena-research.org/ornithologisch-erfgoed

 

 

Organisatie

 

Eindverantwoordelijk Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)

 

Uitvoerende organisatie

Avifaunistische Kring Nederland (AKN), sectie van de NOU

Leden van de AKN zijn vrijwilligers. Projectgelden worden ingezet voor instructie, begeleiding en publicatie.

 

Partners
Vogelbescherming Nederland, Sovon, Naturalis BC, Nederlands Fotomuseum

 

Financiële steun

Prins Bernhard Cultuurfonds
IJsvogelfonds

Jaap van Duijn Vogelfonds

 

Deelnemende personen

De Werkgroep Ornithologisch Erfgoed heeft door de tijd heen een redelijk continue bezetting van 10 – 15 deelnemers. Voorzitter is Frank de Miranda (frank.demiranda@outlook.com) en secretaris is Ed Veling (ed.veling@xs4all.nl ). Aan het project Ornithologisch Erfgoed (voormalige) Overzeese Gebieden neemt een kleine specialistische groep deel van 4 personen. Projectcoördinator is Kees Scharringa (hornbill@xs4all.nl ). Het netwerk van betrokken personen is twee á drie maal zo groot.

Contact

 

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de groep die zich over bedreigd ornithologisch erfgoed ontfermt? Laat dit dan aan ons weten. Wij treden graag in overleg om afspraken te maken.

 

Mail:

ornithologischerfgoed@gmail.com

of naar de voorzitter c.q. secretaris

 

Er is dringend behoefte aan nog enkele nieuwe deelnemers aan de WOE-activiteiten

Het begin

 

Op 1 april 2014 is het project Ornithologisch Erfgoed van start gegaan met maandelijkse sessies om kennis te delen, voortgang te bespreken, prioriteiten te stellen en archieven te bestuderen.

Deze sessies worden gehouden bij Vogelbescherming Nederland (in Zeist), die hiervoor als gastheer optreedt. Momenteel worden er gemiddeld vier sessies per jaar bij VBN gehouden, maar ook tenminste één sessie 'op locatie' elders