Ornithologisch Erfgoed

Paar Lachstern met jong, de Beer, juni 1949, foto Simon de Waard.

Kort na de tweede wereldoorlog is een periode van enkele decennia ingezet, waarin veel amateurornithologen veldwerk verrichtten. Veel van die generatie vogelaars zijn nu op hoge leeftijd. Waar moeten zij naartoe met eigen dagboeken en beeldmateriaal over vogels?

Het project Ornithologisch Erfgoed heeft als doel om met een groep vrijwilligers bedreigde ornithologische archieven veilig te stellen. Dit op basis van landelijke criteria en een gestandaardiseerde aanpak.

Het gaat vooral om archiefmateriaal dat in handen is van particulieren. 

Lees meer »

Paar Lachstern met jong, de Beer, juni 1949
Foto Simon de Waard

Werkwijze

Ornithologisch Erfgoed

Bij het veiligstellen van materiaal  is er steeds de vraag of het waardevol genoeg is om in een museum-, bibliotheek- of archiefinstelling onder te brengen.

Daarom hanteren we een vaste werkwijze en een aantal criteria voor waardebepaling en selectie. Een standaardbrief vergemakkelijkt aanmelding van archieven.

 

 


 

Voortgang

Dagboek Ben van der Velden

In korte tijd zijn al ruim 100 archieven aangemeld of anderszins opgespoord. We verwachten dat de aanwas nu wat getemperd wordt, zodat we ons meer kunnen richten op de behandeling, uiteindelijke archivering, ontsluiting en publicatie van resultaten. De tot nu toe in behandeling genomen archieven hebben een belangrijk leereffect gehad. Met ingang van 2017 is door de AKN een afzonderlijke werkgroep Ornithologisch Erfgoed (Voormalige) Overzeese Gebiedsdelen (OEVOG) van start gegaan.

Organisatie

 

Eindverantwoordelijk Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)

 

Uitvoerende organisatie

Avifaunistische Kring Nederland (AKN), sectie van de NOU

Leden van de AKN zijn vrijwilligers. Projectgelden worden ingezet voor instructie, begeleiding en publicatie.

 

Partners
Vogelbescherming Nederland, Sovon, Naturalis BC

 

Financiële steun

Prins Bernhard Cultuurfonds
IJsvogelfonds

 

Deelnemende personen

aan Ornithologisch Erfgoed zijn:

 

Wigle Braaksma

Ed Buijsman

Arend van Dijk

Jelle van Dijk

Joost van der Elst

Henriëtte Huijgens

Paul Keuning

Karien Lahaise

Frank de Miranda

Gerard Ouweneel

Kees Scharringa

Arie Spaans

Ed Veling

Ruud Vlek

Contact

 

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de groep die zich over bedreigd ornithologisch erfgoed ontfermt? Laat dit dan aan ons weten. Wij treden graag in overleg om afspraken te maken.

 

Mail:

ornithologischerfgoed@gmail.com

 

Naar verwachting is er het komend jaar behoefte aan zeker vijf nieuwe leden van de werkgroep. 

Het begin

 

Op 1 april 2014 is het project Ornithologisch Erfgoed van start gegaan met maandelijkse sessies om kennis te delen, voortgang te bespreken, prioriteiten te stellen en archieven te bestuderen.

Deze sessies worden gehouden bij Vogelbescherming Nederland (in Zeist), die hiervoor als gastheer optreedt.