Tracking

Het gebruik van telemetrie in het vogelonderzoek is in opkomst. Sovon biedt diverse mogelijkheden om metingen met bijvoorbeeld trackers, radio- en GPS-zenders en temperatuurloggers toe te passen in uw onderzoeksprojecten.

Toepassing

Bij de inzet van telemetrie voor onderzoek kunt u denken aan de volgende toepassingen:

  • Metingen aan incubatiegedrag met behulp van temperatuurloggers
  • Onderzoek aan predatie van kuikens met radiozenders
  • In kaart brengen van ruimtelijk gedrag van vogels, inclusief foerageergedrag, dispersiegedrag en migratie met behulp van GPS-zenders

Voorbeeldprojecten

 

Vliegveiligheid verbeteren »

Sovon deed in opdracht van het Duitse “Institut für Vogelforschung” in Wilhemshaven mee aan een groot internationaal onderzoek naar Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen en Brandganzen met behulp van satellietzenders (onderdeel van het project Avian Alert).

Predatieonderzoek »

Boerenlandvogels zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf vormen belangrijke oorzaken. In hoeverre speelt predatie ook een rol, en zo ja door wat?