Kleurringen aflezen

Van de meeste vogels die alleen geringd worden met een metalen ring met uniek nummer van het vogeltrekstation wordt na het ringen nooit meer iets vernomen. Voor grote vogels is de kans op een terugmelding slechts tien procent en voor kleine vogels vaak minder dan één procent. Als vogels daarentegen van individueel herkenbare kleurringen worden voorzien is de kans op terugmeldingen vele malen hoger.

De aflezingen van deze gekleurringde vogels maken het mogelijk om:

  • De (jaarlijkse) overleving te schatten en te onderzoeken waar die overleving van afhangt (leeftijd, kwaliteit broedgebied, kwaliteit overwinteringsgebied, winterweer).
  • De relatie tussen broedgebied en overwinteringsgebied vast te stellen (waar overwinteren de vogels die in een bepaald gebied broeden en omgekeerd) en ook de plaatstrouw aan die broed- en overwinteringsgebieden.
  • De vraag te beantwoorden waar de uitgevlogen jongen zich later als broedvogel vestigen (in het gebied waar ze opgroeiden, of heel ergens anders en is er in het laatste geval een relatie met het habitat waar ze opgroeiden?).

Voor het aflezen van vogels in het veld is de BirdRing app ontwikkeld. Voor soorten waar een speciale website bestaat waar waarnemingen kunnen worden ingevoerd, kan de BirdRing app de waarnemingen doorsturen naar die website:

  • Geese.org voor een groot aantal soorten zwanen en ganzen.
  • CR-Birding Submit voor een grote verscheidenheid van vogelsoorten, waaronder Ringmus, Spreeuw, Grote Stern, Kievit, Kluut, Scholekster en Zeearend.

In het onderzoek naar de dramatische achteruitgang van de Scholekster in Nederland spelen de aflezingen door vrijwilligers een grote rol.