Nestonderzoek

Kokmeeuw

Met het nestkaartenproject verzamelen we belangrijke informatie over het broedsucces van Nederlandse vogels. Het is sinds 1995 een belangrijke aanvulling op de broedvogelmonitoring.

Nestonderzoek wordt niet alleen door professionele onderzoekers uitgevoerd. Ook vrijwilligers komen weleens nesten tegen of houden zelf jaarlijks een heel aantal nesten in de gaten. Door gegevens te verzamelen via nestkaarten komen we meer te weten over bijvoorbeeld de legdatum, het uitkomstpercentage en broedsucces van soorten. Via Nestkaart en het eenvoudigere Nestkaart Light worden de gegevens ingevoerd.

Werkwijze

Nestkaarten zijn welkom van ieder nest dat tenminste 2x wordt bezocht in de actieve fase. Bij nestvlieders is dit de periode tussen eileg en uitkomen (of mislukking), bij nestblijvers de periode tussen eileg en uitvliegen (of mislukking).

Ontheffing

Het zoeken naar nesten is niet zomaar toegestaan. Daarom moet je vooraf een ontheffing voor het verbod op het zoeken van nesten aanvragen bij Sovon en je aan de gedragscode houden.

  • Sovon verstrekt een kopie van de ontheffing en een registratieformulier op aanvraag (altijd meenemen bij nestcontroles!)
  • Deelnemers aan het nestkaartproject worden geacht de de regels omtrent zorgvuldig handelen, ook wel aangeduid als de "gedragscode nestonderzoek" uit de handleiding te kennen om zorgvuldig te handelen en onnodige verstoring te voorkomen.