Help mee met het Jaar van de Koekoek

Jaar van de Koekoek 2017 Sovon VogelbeschermingHet aantal koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee?

Kennis Koekoek

Willen we de koekoek beschermen, dan moeten we eerst weten waar we op in moeten zetten. Daarom zetten Sovon en Vogelbescherming in 2017 alle beschikbare data uit verschillende meetnetten, waaronder Vogelatlas en BMP, op een rij. Een grondige analyse moet zorgen voor duidelijke aanknopingspunten.  

Aandacht voor de Koekoek

Ondertussen vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. En jij kunt daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld:

  • Deel je waarnemingen en laat andere mensen kennis maken met de Koekoek, bijvoorbeeld door een excursie tijdens de Nationale Vogelweek te organiseren.
  • Vraag stickers aan en deel ze uit
  • Ook kun je de flyer en het logo downloaden en delen met anderen
  • Foto's van Koekoek delen via #jvdkoekoek op instagram, twitter en/of facebook. Mooie en bijzondere foto's gebruiken we met naamsvermeldingen in PR-uitingen en lezingen en plaatsen we in de eregalerij

Schaarse broedvogel

Koekoek! Het prachtige geluid van de mannelijke koekoek horen we steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en hoogvenen:

Verspreiding Koekoek Sovon

Verwachte aantal broedparen per kilometerhok

 

Onderstaande kaart laat zien dat er slechts enkele gebieden zijn waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs is toegenomen.  

Veranderingskaart Koekoek Nederland Sovon

Afname (rood) en toename (blauw) aantal koekoeken ten opzichte van broedvogelatlas 1998-2000

 

Oorzaken achteruitgang

Waarom neemt het aantal koekoeken af? Het antwoord daarop is niet bekend, want complex. Zo zijn de aantallen van diverse soorten waardvogels –graspieper, gele kwikstaart –afgenomen. Maar vlak ook de gevaren van de jaarlijkse trektocht naar het steeds verder ontboste Afrika niet uit. Overleven genoeg koekoeken deze periode? Ook zijn er aanwijzingen dat de warmere voorjaren invloed hebben; waardvogels beginnen eerder met broeden, koekoeken komen wellicht te laat aan.