Nog een soort sponsoren?

Het bijeenbrengen van de enorme hoeveelheid atlasgegevens was alleen mogelijk dankzij de inspanning van ruim 1800 vrijwilligers. Nog nooit werd Nederland in zo'n kort tijdsbestek, zowel in de winter als tijdens het broedseizoen, zo intensief op het voorkomen van vogels onderzocht. En uiteraard konden we niet zover komen zonder financiele bijdragen van vele organisaties en particulieren. 

Het is moment is nu aangebroken om alle telresultaten om te zetten in daadwerkelijke kennis en deze beschikbaar te maken voor iedereen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kennis over vogels ook echt gebruikt wordt bij de beantwoording van actuele vragen en maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, effecten landbouw en natuurbescherming.

Deze stap is kostbaar. We zijn dan ook op zoek naar financiële steun. Wil je nog een soort sponsoren? Omdat wij al zeer dankbaar zijn dat bestaande soortsponsoren de Vogelatlas steunen, bieden we korting aan van 10% op de sponsoring van nog een soort. 

Help je ook nog een keer? Een kleiner bedrag doneren mag natuurlijk ook! 

Vul onderstaand formulier in en wij maken de sponsoring voor je in orde. 

De 10% korting gaat er nog van af.