Opvallende toename van het aantal Grote Zilverreigers | Foto: Harvey van Diek

Watervogels tellen!

De ‘r’ zit weer in de maand, dus het watervogeltelseizoen is begonnen. Van september tot en met april tellen heel veel vrijwilligers maandelijks hun vaste gebieden. Al bijna 30 jaar organiseert Sovon deze telling. De tellingen geven een bijzondere inkijk in de aantalsontwikkeling en verspreiding van de miljoenen watervogels die langstrekken, of in Nederland overwinteren.

Wat is er nou mooier om eens in de maand door je eigen telgebied te fietsen, of te wandelen en alle watervogels in kaart te brengen? Een mooie en zinvolle tijdsbesteding, want cijfers zijn belangrijk voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Naast het tellen van de watervogels kom je vaak ook ander bijzonderheden tegen en zie je de seizoenen in vogelvlucht voorbij vliegen.

Doe mee

Als je mee wilt doen aan de watervogeltellingen, kun je heel gemakkelijk op de website van Sovon een gebied bij je in de buurt zoeken en je voor dit telgebied aanmelden. In heel Nederland zijn er gebieden waarvoor we tellers zoeken. Op het kaartje staan de gebieden met een hoge prioriteit waar we tellers zoeken.

Op de kaart is te zien waar de vacante telgebieden liggen.

 

Update

Onlangs zijn de aantalsontwikkelingen voor alle watervogels geüpdate. Op de Sovon-website kun je de meeste recente cijfers (tot 2018/2019) vinden die door watervogeltellers zijn verzameld. De grafieken laten trends vanaf 1975 zien.

Opvallende stijgers en dalers

Opvallend toegenomen soorten

  1. Zeearend                  + 20,8%
  2. Grote Zilverreiger     + 11,1%
  3. Krakeend                   + 6,9 %

Opvallende afgenomen soorten*

  1. Kleine Rietgans     - 18,2%
  2. Kleine Zwaan         - 9%
  3. Wilde Eend            - 2,5%
* Gemiddelde jaarlijkse verandering in de afgelopen 12 jaar

 

Online cursussen

De Online Watervogelcursus is een goede voorbereiding op het doen van watervogeltellingen. Het waarom, wat, waar en hoe van de tellingen komt tijdens de cursus aan de orde. Maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de herkenning van de meest voorkomende watervogels met behulp van foto’s. Subtiele verschillen tussen soorten worden uitgelegd aan de hand van tekeningen met beschrijvingen van typerende kenmerken. Je kunt deze kenmerken oefenen aan de hand van oefenvragen. Het snel leren tellen, of schatten van grotere groepen watervogels wordt uitgelegd. Aan de hand van foto’s en tel- of schattingsvragen kun je deze vaardigheden oefenen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en de online workshops vind je op sovon.nl/cursussen. Wil je een cursus of praktijkochtend organiseren, neem gerust even contact met ons op.