Ten behoeve van: stikstof en vogels

Dat ons land met een groot stikstofprobleem zit, zal niemand zijn ontgaan. In veel gebieden op zandgrond is de bodem hevig vermest en verzuurd. Heeft dit effect op vogels? En zo ja, hoe precies? Joost Vogels en Marijn Nijssen, onderzoekers bij Stichting Bargerveen, houden zich al jaren met de problematiek bezig en schuiven aan voor een driegesprek.

Document: 

sovon-nieuws_2019-4_p12-13_ten-behoeve-van-stikstof-en-vogels_albert-d-jong.pdf

Auteurs: 

Albert de Jong

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

32

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands