Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties

Voorlopige telresultaten uit het afgelopen telseizoen bevestigen wat zich de laatste jaren al aftekende: de aantallen (uitsluitend) overwinterende ganzen en zwanen tenderen naar afname, terwijl de soorten die (ook) bij ons broeden in het winterhalfjaar toenemen. Het broedsucces van de noorderlingen houdt tegenwoordig niet over.

Document: 

sovon-nieuws_2020-2_p10-11_ga-zwa-2019-2020_kees-koffijberg-erik-v-winden.pdf

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

33

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands