Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten / deelrapport 12

Deelrapport 12: Effecten van grootte, vorm en ligging van ganzenfoerageergebieden op de opvangcapaciteit

Document: 

Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten_deelrapport12_rap2008_21.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2008/21

Auteurs: 

van der Jeugd, H.P., Nienhuis, J., Roodbergen, M., van Winden, E.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands