De laatste karakteristieke vogels van het open duin

Dit rapport bestaat uit drie deelrapporten: Blauwe Kiekendief (hoofdstuk 2), Tapuit (hoofdstuk 3) en Grauwe Klauwier (hoofdstuk 4). Elk deelrapport bestaat uit een relevante inleiding waarin wordt ingegaan op de soorteigen problematiek en achterliggende ecologie ter aanvulling op het populatieonderzoek. Voorts worden de onderzoeksmethode en de resultaten beschreven. Het rapport eindigt met een synthese waarin de verkregen resultaten en knelpunten worden besproken, en waarin wordt ingegaan op populatieontwikkelingen.

Document: 

De laatste karakteristieke vogels van het open duin_rap2008_17.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2008/17

Auteurs: 

van Oosten, H.H., Beusink, P., de Boer, P., van den Bremer, L., Dijksen, L., Klaassen, O., Majoor, F., van Turnhout, C., Waasdorp, S.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Stichting Bargerveen, Nijmegen / SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands