Factoren die de overleving van weidevogelkuikens beinvloeden

Uit onderzoek naar de effectiviteit van het huidige weidevogelbeheer komt telkens naar voren dat er voor de ontwikkeling van een beter beheer op een aantal punten nog onvoldoende kennis aanwezig is over factoren die van belang zijn voor de overleving van weidevogelkuikens. Die ontbrekende kennis spitst zich toe op de invloed die weer, voedsel en beheer op de conditie en daarmee op de overleving van kuikens hebben. Een deel van de vragen kan alleen worden beantwoord door nieuw opgezet veldwerk, maar een deel kan wel beantwoord worden op grond van nieuwe analyses en bestaande datasets.

Document: 

Factoren die overleving weidevogelkuikens beinvloeden_rap2008_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2008/01

Auteurs: 

Teunissen, W.A., Klok, C., Kleijn, D., Schekkerman, H.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands