Broedsucces van de Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaïekbeheer

Het gaat slecht met het boegbeeld van de weidevogels, de Grutto, in Nederland. Aangezien Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft voor het voortbestaan van deze soort wordt veel aandacht besteed aan het behoud. Dit gebeurt onder andere met behulp van mozaïekbeheer. Ervaringen uit eerdere jaren hebben geleid tot een verbeterde vorm van dit beheer en de effecten daarvan op het broedsucces zijn in 2006 in drie gebieden onderzocht. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van dat onderzoek.

Document: 

Broedsucces Grutto in drie gebieden met verbeterd mozaiekbeheer_rap2007_06.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2007/06

Auteurs: 

Teunissen, W.A., Willems, F., Majoor, F.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands