Foto: Harvey van Diek

Deze winter veel meer Gaaien in Nederland

In de laatste twee weken van 2019 gingen weer een paar honderd vogelaars op pad om mee te doen aan de PTT-tellingen. Een maandje later zijn de gegevens van maar liefst 612 routes aan Sovon doorgegeven, een nieuw telrecord. Maar het gaat natuurlijk vooral om de vogels: met deze telling volgen we sinds 1978 de trends bij vogels die ’s winters niet aan water zijn gebonden, zoals de Gaai en Matkop.

Coördinator Willem van Manen zette de eerste uitkomsten op een rij. Na het verhaal over de najaarsinvasie van Gaaien was het natuurlijk spannend of dit ook uit de PTT-telling zou blijken. En jawel: +44% Gaaien ten opzichte van het aantal dat in 2018 werd geteld. Naar schatting zijn er deze winter zo’n 80.000 extra Gaaien in ons land. Bij eerdere uitschieters ging het om 20.000 – 30.000 meer. De winter van 2019/2020 kent dus een historisch grote invasie van Gaaien.

Foto: Ran Schols

Matkop

Een minder uitbundig gekleurde soort is de Matkop. Deze wat stiekeme mezensoort neemt al jaren af en bereikte deze telling een nieuw dieptepunt. Veroudering van het bos zou een oorzaak hiervoor kunnen zijn, maar ook verdroging of eventueel klimaatverandering. De Matkop is niet de enige mees die een forse afname laat zien: twee sterk aan naaldbos gebonden soorten, de Kuifmees en Zwarte Mees, nemen ook gestaag af.

Algemener beeld

In de nieuwsbrief (pdf, 1 Mb) lees je meer over de algemene ontwikkelingen en zie je trends per soort.

Meer informatie over het PTT-project en hoe je mee kunt doen, zie je op de projectpagina.