Stadsduivenproblematiek in de stad Groningen; Een analyse van de effectiviteit van controle maatregelen

Document: 

Stadsduiven problematiek stad Groningen_rap2005_03.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2005/03

Auteurs: 

van Kleunen A., van der Jeugd H. & Foppen R.

Jaar van uitgave: 

2005

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands