Nieuwsbrief wintertellingen Knobbelzwanen in Groningen, nov 2018

We zitten aan het begin van ons derde en laatste seizoen wintertellingen van Knobbelzwanen in Groningen. De Zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen organiseert deze tellingen gedurende drie winterseizoenen in samenwerking met Sovon. De volgende telling is in het weekend van 17-18 november 2018. In deze nieuwsbrief aandacht voor de resultaten van de tellingen in april 2018 (na koude periode in maart), een vergelijking met de apriltelling van 2017 (zacht voorjaar), het verzoek om alle Knobbelzwanen vooral nauwkeurig op perceelsniveau in te tekenen en ook de voedsel/habitatkeuze van te getelde groepen Knobbelzwanen te noteren. Uit een overzicht van de uitgevoerde tellingen tot nu toe blijken er best nog de nodige delen van de provincie te zijn die lang niet altijd of sommige zelfs nooit geteld worden op Knobbelzwanen, zie Figuur 1. Dat is bijzonder jammer bij een speciaal kortlopend telproject, omdat op deze manier nooit een helemaal volledig beeld ontstaat van de werkelijke omvang van de Groningen Knobbelzwanenpopulatie. Overigens zijn we vooral ook erg blij met de gebieden die wel trouw geteld worden door jullie, grote dank daarvoor!

Document: 

nieuwsbrief-wintertellingen-knobbelzwaan-groningen-november-2018.pdf

Auteurs: 

Jan Beekman & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen & Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands