Raaf op Westenschouwen, december 2018. Foto: Marcel Klootwijk

Raaf nieuw in Delta en Zeeland?

De Raaf is vooral een broedvogel van oostelijk Nederland, maar rukt de laatste jaren op richting het westen. Zo zijn er in recente jaren al minstens twee territoria langs de Hollandse kust gevonden. Ook in Noord-Brabant neem de soort toe. Vanaf eind 2017 werd er onregelmatig een paartje gemeld in de omgeving van de Brabantse Wal en werden er Raven in het Markiezaat gezien.

Door Marcel Klootwijk, districtscoördinator Zeeland

Maar het duurde nog tot half maart 2018 eer er Raven werden gemeld in de westelijke Delta. Er werd een paartje gezien bij de Kwade Hoek op Goeree. Dit bleek een reislustig stel, want ze werden al snel ook op Voorne gezien en vanaf medio april ook in Boswachterij Westenschouwen. De vogels zijn duidelijk op zoek naar een geschikt territorium en struinen hiervoor de hele westkust van de Delta af. Met als uitersten de Westenschouwense inlaag bij de Stormvloedkering in het zuiden en in het noorden de Brielse Gatdam. Het is een kwestie van afwachten waar ze zich definitief gaan vestigen.

Jaar van de Huiszwaluw

Dit jaar was het Jaar van de Huiszwaluw en ook in Zeeland werden er zoveel mogelijk kolonies geteld. Dit resulteerde in een recordaantal van 4320 nesten van 'huisjes', verdeeld over 174 kolonies. Sinds 1988 zijn er niet meer zoveel geteld in Zeeland. Dat is zeker te danken aan de extra inzet in 2018. Want in 2017 werden er 3983 geteld over 150 kolonies. Vergelijken we de kolonies waarvan voor de periode 2010 t/m 2018 voor alle jaren een getal beschikbaar is, dan kunnen we gebruik maken van 176 kolonies*.  Een ruime steekproef die de provinciale trend goed weergeeft. Zie figuur 1. De grootste aantal getelde nesten per kolonie waren te vinden in Bruinisse (162), Anna Jacobapolder (137), Dreischor (135), Wemeldinge (117), Breskens (117) en Sirjansland (107).

Figuur 1. Gegevens van 176 kolonies die sinds 2010 geteld zijn.

*een 20-tal kolonies waarbij één jaar ontbrak in de periode 2010-2018 zijn door Sovon geschat en daarna meegenomen in deze berekening.