Kolonies Kokmeeuwen bieden kansen voor het broeden van andere soorten zoals Dodaars en Geoorde Fuut. Foto: Harry de Jong

2018 in Twente: tabé Kokmeeuw, komst Kleine Mantelmeeuw

Met welke kolonievogels ging het in 2018 beter dan voorheen? Welke namen juist in aantal af in Twente? Districtscoördinator Peter van den Akker maakte een mooi overzicht van enkele soorten. Lees hier de pdf.

Kleine Mantelmeeuwen broeden steeds vaker op daken in het binnenland. Nu ook in Twente, waar in 2018 zes paar op een bedrijfspand in Almelo nestelde. Met broedende Kokmeeuwen gaat het juist minder goed in de regio. In dertig jaar tijd ging de populatie van meer dan 2500 paar naar 10.

Ook aandacht voor de Huiszwaluw

Uiteraard is er ook aandacht voor de resultaten van de tellingen van huiszwaluwkolonies in het Jaar van de Huiszwaluw. Kortom, een mooi stuk terugkoppeling van resultaten van noest telwerk.