Jonge, bijna vliegvlugge Kievit. Foto: Harvey van Diek

Kievitkuikens en voedsel

Het septembernummer van De Levende Natuur (jaargang 119!) is deels gewijd aan een kwart eeuw onderzoek door Stichting Bargerveen. Onder de noemer ‘Voedselketens ontrafeld’ wordt in verschillende artikelen ingegaan op de relatie tussen milieuthema’s als vermesting/verzuring en veranderingen in de ongewervelde fauna.

In het verlengde hiervan bespreken Wolf Teunissen (Sovon) en Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation) resultaten uit het Jaar van de Kievit. Dat richtte zich met name op de overleving van kuikens, en op maatregelen om die te verbeteren.

Onvoldoende overleving

Het bleek niet eenvoudig om de kuikenoverleving goed te bepalen. Het aflezen van kleurringen is lastig en tijdrovend, alternatieven zoals zenderen van kuikens verhogen de mortaliteit. Desondanks werd wel duidelijk dat de kuikenoverleving veel te laag is om de populatie in stand te houden.

Te weinig insecten

Jonge kuikens zijn aangewezen op insecten en het is ruimschoots bekend dat de meeste insecten schrikbarend zijn afgenomen. Maatregelen als perceelrandenbeheer zijn voor kievitkuikens onvoldoende. Beheer op perceelniveau is gunstiger, ook al doordat predatiekansen dan afnemen.

Wormenaanbod

Voor oudere kuikens zijn regenwormen in toenemende mate belangrijk. Ontwatering en zware bemesting leiden tot afnemend aanbod aan regenwormen. Peilverhoging en beperkte mestgift (laat in het seizoen, ruige stalmest) leiden tot meer voedsel voor jonge Kieviten.

Meer lezen

Dit is maar een kleine greep uit de resultaten. Het volledige artikel is hier te lezen. Op onze site staat ook het volledige rapport over het Jaar van de Kievit.