Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008

Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie verzamelen over het nestsucces en uitvliegsucces (het uiteindelijke broedsucces).

Document: 

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008_rap2010_04.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2010/04, IMARES-rapport C169/10, WOt werkdocument 227

Auteurs: 

van Kleunen A., Koffijberg K., de Boer P., Nienhuis J., Camphuysen C.J., Schekkerman H., Oosterbeek K., de Jong M., Ens B. & Smit C.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, IMARES, Texel & WOT/Alterra, Wageningen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands