Draaihals kijkt uit het nest | Foto: Hans-Peter Uebelgünn

Broedgeval Draaihals Mariapeel

Dit jaar is er een succesvol broedgeval geweest van de Draaihals in de Mariapeel.

Door: Hans-Peter Uebelgünn, DC Limburg-Noord

 

Roepende vogel

Op 21 mei van dit jaar had ik een zingende vogel. Na weken niets meer gehoord en gezien te hebben, vonden we op 17 juni dankzij twee jongen Grote Bonte Spechten het nest. De jongen spechten waren aan het rommelen bij de nestboom toen een bruine vogel het gat in de boom invloog. Toen de vogel er weer uitvloog leek de vogel kleiner dan een Draaihals dus begon ik te twijfelen. We hebben er ongeveer anderhalf uur bijgestaan en er waren volop voedselvluchten, dit was duidelijk een nest met jongen van de Draaihals! Op 5 juli zijn er minimaal 3 jongen uitgevlogen. We hebben uiteraard SBB ingelicht en er zijn opnames gemaakt door Han Meeuwsen, die helaas een aantal weken geleden is overleden.

Nog meer bijzonders

Ook vonden we hier een nest van de Grauwe Klauwier, wat ook een erg leuke soort is voor dit unieke gebied. Drie jongen zijn uitgevlogen.

Geef je gegevens door!

Tevens is nu de tijd aangebroken om de gegevens door te geven aan Sovon, denk hierbij aan de zeldzame soorten en de kolonie vogels. Mede namens Jan Peeters hartelijk bedankt voor jullie inspanningen het afgelopen jaar. We hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.