Landelijke Uilendag

Programma:

Dagvoorzitter  Robert Kwak,  Vogelbescherming Nederland

09.30 u  Zaal open en koffie

10.00 u  Opening door Johan de Jong (SKWN).

10.05 u  Dagvoorzitter Robert Kwak (VBN)

10.15 u  Broedzorg door een steenuilenman; het onverwachte gevolg van een steenmarteraanval door Ronald van Harxen (STONE).

10.45 u  Inventarisatie van de oehoe en huidige stand van zaken door Gejo Wassink (OWN).

11.05 u  Roofvogels gaan, maar uilen blijven bestaan; over de veranderingen in de vogelwereld van voedselarme bossen door Arnold v.d. Burg (presentatie boek)

11.35 u  Presentatie boek "De Kerkuil, ecologie, gedrag en bescherming door Johan de Jong.

 

11.45 u  PAUZE (o.a. bezichtiging stands en verkoop boeken).

             

13.00 u  Ransuilen in de Randstad: over broedsucces, nestplaatskeuze en het gebruik van manden door Bert Jan Bol.

13.20 u  Waar halen ze het vandaan? Jachtgebieden van kerkuilen onderzocht met GPS loggers door Jasja Dekker.

13.50 u  Uilen als buitenbeentjes in de wereld van de anatomie door Kas Koenraads.

 

14.10 u  KORTE PAUZE

 

14.50 u  Met filatelistische uilen de wereld rond door Koenraad Bracke (België)

15.10 u  2017, een bijzonder steenuilenseizoen in vogelvlucht door Pascal Stroeken (STONE).

15.30 u  Bijzondere uilenfoto's van 2016 en 2017 door André Eijkenaar

15.50 u  Korte terugblik op het uilencongres in Portugal en sluiting door Ronald van Harxen.