Kruisbek | Harvey van Diek

Kruisbekken in aantocht?

Om de paar jaar zien we een kleine of grote invasie van Kruisbekken. Dit zijn vogels uit noordelijke of oostelijke regionen. Dit jaar weer?

Vaak is voedselgebrek (dennenzaad) of een goed broedsucces of een combinatie van beide de oorzaak dat vogels andere gebieden opzoeken. Invasies zien we ook bij andere soorten zoals Pestvogel, mezen, Gaai en Notenkraker.

Invasie

In de maanden juni en juli werd bij ons al een opleving gezien van de doortrekkende aantallen. Vaak zien we dan in de maanden erna lage aantallen met dan in de loop van september weer een toename. Deze tweede doortrekgolf piekt dan in oktober om dan weer in november af te nemen. Bij Falsterbo in Zuid-Zweden zijn recent ook weer flinke aantallen gezien. Spannend is nu of we die ook bij ons gaan zien. Je kunt het volgen via Trektellen.nl 

Herkenning

Kruisbekken trekken meestal in groepen. Ze zijn te herkennen aan een diepe, golvende vlucht, gevorkte staartpunt en "kiep"-geluid.  

Strijkt een groep Kruisbekken neer in bomen dan zijn ze meestal boven in de kroon te ontdekken, waar ze hangend aan dennen- of sparappels naar voedsel zoeken. Dan is de gekruiste snavel ook goed te zien en het rode en groene kleed van man en vrouw. Omdat zaadeten dorstig maakt drinken ze regelmatig uit een poeltje of plas in de buurt van de bomen.

Meer lezen over de Kruisbek