Roek wederom achteruit

De Roek blijft landelijk terrein verliezen en continueert daarmee een trend die kort na de eeuwwisseling begon. In 2016 vond er opnieuw een lichte afname plaats (-1,4%), al was die wat minder groot dan een jaar eerder (-2,5%). De cijfers zijn gebaseerd op kolonies die in beide jaren geteld zijn. Voorlopige berichten uit voorjaar 2017 wijzen erop dat er nog geen kentering plaatsvindt.

Document: 

sovon-nieuws_02-17-p3_roek-wederom-achteruit_joost-van-bruggen.pdf

Auteurs: 

Joost van Bruggen

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

30

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands