Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2017

Nr 9 seizoen 2016/17

Document: 

watervogeltellingen_2017-5.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands