Een Roek met een volle krop | Foto: Harvey van Diek

Kolonievogeltellers gezocht in Flevoland

In de afgelopen jaren zijn enkele tellers gestopt met het tellen van kolonievogels. Dat is natuurlijk jammer, maar via deze weg wil ik ze bedanken voor alle jaren inzet: bedankt!

Door: Inge Hagens, DC Flevoland

Voortzetting van een telreeks

Het betekent echter wel dat er veel kolonies nu geen vaste teller meer hebben en dat de reeks gegevens die verzameld is, onderbroken dreigt te gaan worden. Dat zou jammer zijn en dus is Sovon op zoek naar nieuwe tellers. Het seizoen is begonnen, maar voor veel soorten is dat geen probleem, want die beginnen toch wat later…
Voor het tellen van kolonievogels hoef je niet vroeg op te staan, ga je minimaal 2x per seizoen het veld in en zijn het duidelijk herkenbare soorten. Heel geschikt dus voor de ‘beginnende’ tellers en de minder vroege vogels. Het gaat om de volgende soorten: Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Lepelaar, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern, Zwarte Stern, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en Roek. Voor meer info over het tellen van kolonies, en het ‘claimen’ van kolonies kun je terecht op sovon.nl/kolonievogels.

Roeken

In Flevoland is in 2016 voor het eerst een (nog kleine) roekenkolonie gemeld, dus horen we graag of deze ook in 2017 weer bezet is en misschien wel groeit…