Draaihals Foto: Ran Schols

Draaihals-zoekers gezocht!

De aantallen broedende Draaihalzen nemen de laatste paar jaar toe. Als broedvogelteller kun je ons in de maanden april - juli helpen om deze opmars te volgen. Inventariseer mee op de Veluwe.

In 2009-13 broedden er nog maar ca. 15 paren in ons land, maar in 2015 waren dat er naar schatting al zo'n 70. De Veluwe is een van de bolwerken van deze soort, naast de heideterreinen van Drenthe. We vermoeden dat op de Veluwe mogelijk (nog) meer Draaihalzen aanwezig zijn dan we nu weten. Daarom zoeken we naar vogelaars die het leuk vinden om deze kortstondig luidruchtige vogel op te sporen in geschikte gebieden. Inventariseer mee!

Hoe meedoen?

  1. Bekijk de vacante telgebieden voor Draaihalzen en IJsvogels op deze kaart en meld je aan als teller.
  2. Breng minstens twee bezoeken in de periode april-mei om baltsend/zingende Draaihalzen en territoriale IJsvogels op te sporen. Welke waarnemingen relevant zijn zie je in de richtlijnen.  Je werkt volgens de BMP-methode.
  3. Tel eventueel (graag zelfs!) ook soorten als Roodborsttapuit, Geelgors, Boomleeuwerik en Nachtzwaluw.

Contact

Heb je vragen over deze specifieke BMP-tellingen, mail dan even met Joost van Bruggen.