Middelste Jagers en Drieteenmeeuwen maken zeetrektellen eind 2007 tot een feest

Eerder is al ingegaan op de samenwerking tussen SOVON en Trektellen.nl, het in 2003 gestarte initiatief van Jethro Waanders en Gerard Troost om trektellingen via internet beschikbaar te maken. Een ‘speciale tak’ binnen het trektellen is het zeetrektellen, een activiteit die sinds 1972 door de Club van Zeetrekwaarnemers (nu een werkgroep binnen de Nederlandse Zeevogel Groep) wordt gecoördineerd. Urenlang over zee turen, vooral bij stormachtige wind en niet zelden met fikse buien, is niet voor iedereen aantrekkelijk maar kan bijzondere soorten zoals pijlstormvogels en jagers opleveren. Bij veel vogelaars komt bij de gedachte aan Middelste Jagers het jaartal 1985 op, toen extreme aantallen werden waargenomen. In november 2007, bijna op de dag af 22 jaar later, werden de records verbroken! Tevens kwamen veel andere zeevogels mee.

Document: 

Sovon-Nieuws_2008-1-p17-18_Middelste-Jagers-en-Drieteenmeeuwen-maken-zeetrektellen-tot-een-feest.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele, Fred Hustings & Gerard Troost

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

21

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands