Mooi weer voor Roodpootvalken

Aanhoudende oostenwind in het voorjaar levert vaak leuke vogelsoorten op. Dit is deels te verklaren doordat het bijkomende mooie weer veel vogelaars naar buiten lokt, maar ook door stuwing van vogels die anders oostelijk van ons langstrekken. Roodpootvalken volgen zo’n oostelijke koers, en het gebeurt maar zelden dat de oostenwind lang genoeg aanhoudt om grotere aantallen naar ons land te brengen. De laatste grote influx van 1992 werd niet geëvenaard, maar voorjaar 2008 was het weer eens zover: honderden Roodpoten deden ons land aan. Reden genoeg om het voorkomen in Nederland onder de loep te nemen aan de hand van 2481 waarnemingen in de database van het Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels (BSP), 1671 in Waarneming,nl en 250 in Trektellen.nl.

Document: 

Sovon-Nieuws_2008-3-p5-7_Mooi-weer-voor-Roodpootvalken.pdf

Auteurs: 

Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

21

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands