Evaluatie opvangbeleid 2005-08 overwinterende ganzen en Smienten

In 2005 werden foerageergebieden aangewezen met een totale oppervlakte van ca. 80.000 ha. Gedurende drie winters werden de aantallen ganzen en Smienten binnen en buiten de opvanggebieden zeer exact door de ganzentellers in kaart gebracht. In hoeverre hebben de vogels de opvanggebieden weten te vinden?

Document: 

Sovon-Nieuws_2009-2-p5-6_Evaluatie-opvangbeleid-2005-08-overwinterende-ganzen-en-smienten.pdf

Auteurs: 

Henk van der Jeugd

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

22

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands