Onderzoek aan Nachtzwaluwen: een vervolg

Na het Jaar van de Nachtzwaluw 2007 is de speciale aandacht voor deze soort allerminst verflauwd. Sinds 2008 krijgt de soort vooral extra aandacht in Noord-Brabant. We hopen antwoord te krijgen op vragen als: in hoeverre wordt het voorkomen gestuurd door het voedselaanbod; welke effecten hebben klimaatverandering en lokaal terreinbeheer op het voedselaanbod; welke invloed heeft begrazing op voorkomen, terreingebruik en broedsucces? Zenderonderzoek levert resultaten op waarmee beleidsmakers en terreinbeheerders verder kunnen. Een greep uit de resultaten.

Document: 

Sovon-Nieuws_2010-2-p19_Onderzoek-aan-Nachtzwaluwen-een-vervolg.pdf

Auteurs: 

Henk Sierdsema & André van Kleunen

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

23

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands