Grote stern doet stap terug in 2012

De Nederlandse Grote Sterns broeden vrijwel uitsluitend in het Wadden- en Deltagebied. In totaal gaat het om 7-8 jaarlijks bezette kolonies. Na jaren van voorspoed deed de populatie in 2012 een stap terug. De ontwikkelingen binnen de beide sub-populaties waren echter verschillend.

Document: 

Sovon-Nieuws_2012-03-p7_Grote-Stern-doet-stap-terug-in-2012.pdf

Auteurs: 

Joost van Bruggen

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

25

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands