Pallas' Boszangers in Nederland en Europa

Het voorkomen van Pallas’ Boszangers in ons land is geanalyseerd door gebruik te maken van de databestanden van Waarneming.nl, de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (www.dutchavifauna.nl) en het Bijzondere Soorten Project – niet broedvogels van Sovon.Van de 2716 records uit 1963-2014 bleven na het samenvoegen van dubbele en vervolgwaarnemingen 341 gevallen (368 vogels) over.

Document: 

Sovon-Nieuws_2014-3-p8-9_Pallas'-Boszanger-in-Nederland-en-Europa.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

27

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands