De herontwikkeling van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk in 2016

In dit rapport worden de gegevens gepresenteerd van de monitoring van kwalificerende broedvogelsoorten in het zendcomplex Radio Kootwijk in 2016. De gegevens worden vergeleken met eerder uitgevoerde broedvogelkarteringen.

Geen kaarten

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-14_radio-kootwijk-2016zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/14

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands