Foto: Harvey van Diek

Achterhoek springplank voor de Rode Wouw in Nederland?

Rode Wouwen zetten hun best stiekeme opmars als broedvogel voort. Pim Leemreise, districtscoördinator van de Achterhoek, volgt hun verrichtingen op de voet en deelt zijn ervaringen bij het inventariseren van deze soort.

Door Pim Leemreise, DC Achterhoek

Vanaf 2007 werden met enige regelmaat Rode Wouwen rond Winterswijk waargenomen, maar het duurde tot 2010 voordat het eerste broedgeval vastgesteld. In het jaar erop werd er wederom succesvol gebroed. Achteraf gezien, vermoedelijk door een ander (2e) paar. Vervolgens werden in de drie daarop volgende jaren waren er geen aanwijzingen die op broeden duiden, al verdubbelde het aantal territoria wel (2). In 2015 werd na specifiek gericht onderzoek naar deze soort het eerste nest in Winterwijk gevonden, gevolgd door een tweede nest op 1,3 kilometer afstand en een derde nest nabij het Korenburgerveen. Naast de vastgestelde territoria werd ook voor het eerst een Rode Wouw in het westelijke deel van de Achterhoek vastgesteld.

2016

In 2016 werden daar maar liefst twee bezette nesten in het westelijke deel vastgesteld waarvan één nest op een plek waar in 2015 ook meermaals rode wouwen zijn waargenomen. Op basis van de kennis van 2016 is toen voor het westelijke deel een 2e territorium gehonoreerd. Rond Winterswijk was het nest uit 2015 wederom bezet, evenals het territorium nabij het Korenburgerveen. Er zijn mondelinge aanwijzingen dat er reeds ‘enkele jaren’ een Rode Wouw zou hebben gebroed op een nieuwe plek in Winterswijk. Op basis van deze ‘geruchten’, maar ondersteund door enkele waarnemingen is een derde (status = mogelijk) territorium gehonoreerd waardoor het aantal rode wouwen in de Achterhoek net als in 2015 op vijf uit kwam. In onderstaande grafiek de aantalsontwikkeling in de Achterhoek 2007-2016.

Verder lezen (pdf)

Lees de volledige uitleg van Pim over het inventariseren van Rode Wouwen in deze pdf.