Roekenkolonie Duivense Broek 2 maart 2014 | Foto: Harvey van Diek

Kolonievogels Blauwe Reiger en Roek in het district Veluwe

Eind februari raken de blauwe reigerkolonies al weer bezet en op mooie dagen komen Roeken weer naar hun oude nesten. Een mooi moment voor een overzicht van deze kolonievogels over de afgelopen jaren.

Door Martin Jansen, Districtscoördinator Veluwe

 

Overzicht Blauwe Reiger

Blauwe reigerkolonies zijn binnen het district Veluwe van oudsher te vinden in een strook langs de rivieren en de randmeren. Een enkele kolonie wordt al ruim 30 jaar geteld! De afgelopen 10 jaar is de stand ongeveer gelijk gebleven (zie figuur 1), met tijdelijk lagere aantallen van 2010 tot 2014. Mogelijk werd dat veroorzaakt door extra sterfte van standvogels in de wat koudere winters in die periode. De afgelopen 3 jaar is er weer sprake van een toename. We zijn erg benieuwd wat 2017 gaat opleveren!

Tip: Probeer de Blauwe Reiger kolonies zo laat mogelijk in het seizoen te tellen, kort voordat bladgroei de nesten onzichtbaar maakt. Ondanks dat er nu al reigers op eieren zitten, kan nestbouw tot in mei plaatsvinden.

 

Figuur 1: Aantalsverloop van 22 kolonies v/d Blauwe Reiger, District Veluwe

 

Overzicht Roek

De Roek doet het helaas niet goed binnen het district Veluwe. Tot 2010 was het aantal nesten vrij stabiel, daarna zette een gestage daling in. Ten opzichte van 2010 is het aantal nesten gehalveerd, in 6 jaar een afname van maar liefst 1500 nesten!  Bekend is dat er ontheffingen afgegeven zijn om een aantal kolonies actief te verstoren en dat er afschot plaats vindt. De meeste Roekenkolonies zijn geclusterd te vinden nabij Elburg, Wezep-Hattemerbroek, Heerde, Twello-Voorst, bij Dieren en op de westelijke Veluwe bij Lunteren en Barneveld. Alleen in Heerde is sprake van een stabiele situatie, in alle andere regio’s is er een achteruitgang.

 

Figuur 2: Aantalsverloop voor 93 roekenkolonies in het District Veluwe