Raaf met kleurring - foto: Leo Ballering

Twee of drie broedgevallen van de Raaf in Noord-Brabant?

Voor het 5e achtereenvolgende jaar alweer zijn er Raven geboren op de Maashorst, dit keer ging het om maar liefst vijf jongen die inmiddels het ouderlijk territorium zijn uitgezet. Om de verspreiding van de jongen Raven te kunnen volgen zijn ze dit jaar voor het eerst gekleurringd door de Ravenwerkgroep van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Door Leo Ballering, disctrictscoördinator Oost-Brabant

Zelfs bij vliegende vogels zijn de oranjerode ringen goed af te lezen (met een telescoop of via een foto)! Leuk was dat tijdens het ringen een onbekende volwassen raaf de alarmerende ouders gezelschap kwam houden... er hangen er dus meer rond dan we dachten!

Kampina

Tijdens de recente atlastellingen kregen we al indicaties dat er door heel Brabant Raven worden gezien, het was dan ook geen verrassing dat uit de Kampina het bericht kwam dat er dit jaar voor het eerst een paartje Raven heeft gebroed en dat er twee jongen zijn uitgevlogen. Natuurmonumenten vergaloppeerde zich in hun persbericht alleen wel door nadrukkelijk te melden dat dit het eerste natuurlijke broedpaar was omdat de Maashorst-raven uitgezet waren, dat is dus niet waar....

Op naar meer

Maar er kwam nog meer goed nieuws! Ook op de Stippelberg werden weer volwassen Raven gezien met jongen! Navraag leverde op dat er wel naar een nest gezocht is maar deze niet gevonden is.  En wat bleek verder, er zitten sinds 2015 twee paartjes Raven nét over de grens in Limburg. Waarschijnlijk vliegen die later in het seizoen naar de Stippelberg om daar dagelijks te foerageren! Dit laat natuurlijk wel zien dat de Stippelberg een zeer geschikt biotoop is waar we mogelijk de volgende uitbereiding kunnen verwachten!