Foto: Ran Schols

Blauwe Reigers en Roeken in Twente 2016

Hoe zat het met deze kolonievogels in Twente in 2016? Beide soorten lieten dit jaar een terugval zien. In Twente zijn er vele kolonies die jaarlijks via standaardtellingen door een vaste groep tellers worden gevolgd. In het uitgebreide overzicht (pdf) zijn de resultaten te zien van de tellingen in het afgelopen jaar.

Door Ben Hulsebos, districtscoördinator Twente

De Twentse populatie was in 2013 vergeleken met het topjaar 2008 in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd. In 2014 is deze dalende tendens doorbroken en is het aantal bewoonde reigernesten met 14 % toegenomen. In 2015 zette deze toename nog sterker door en steeg de populatie met zelfs 21 %. Maar dit jaar was er weer een terugval van 10 % naar 154 bewoonde nesten.

Figuur 1. Aantallen getelde nesten Blauwe Reigers in Twente in 2008-2016

Roek

Deze soort kent tientallen kolonies in Twente, die zich bovendien ook nog wel eens verplaatsen, meestal door verstoring door menselijk ingrijpen. Om enigszins een overzicht te geven zijn de kolonies per stad of dorp gebundeld. In Almelo en Wierden zijn de vele kleine kolonies samengevoegd tot gebiedskolonies. Het aantal Roeken is in zijn totaliteit de laatste jaren gestaag afgenomen, maar vanaf 2011 was er weer een kleine opleving evenals in 2015, gevolgd door een lichte afname van 2% dit jaar. In het Twentse deel van Holten en in Nijverdal zijn dit jaar de kolonies verdwenen.

Figuur 2. Verspreiding Roekenkolonies in 2016 in Twente

Voor alle kolonievogeltellers die aan deze tellingen hun bijdrage hebben geleverd uiteraard mijn hartelijke dank. Ook lovenswaardig is dat een groot deel van de gegevens al vaak direct na de tellingen bij Sovon bekend was.